Slide 1
ЦРНОГОРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
ЕПИСКОПИЈА ОСТРОШКО НИКШИЋКА
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Епископија
острошко никшићка
Slide 1
Slide 1
Slide 1
slajd2023.jpeg
slajd2023.jpeg
previous arrow
next arrow

Вијести

MITROPOLIT BORIS SA CETINJA PORUČIO: CPC da bude najvažnija duhovna institucija crnogorskog naroda kao što je kroz istoriju i bila

''Ogromna je moja zahvalnost i obaveza prema ovoj mitri i krstu svetog Antonija koje danas nosim, i koje ćemo sa svim ostali predmetima položiti u muzej Svetog Antonija kad za to dođe vrijeme koji kanimo napraviti u Vladičanskom domu kad se u njega vrati prva kapela svetog Petra Cetinjskog''

 

Novoizabrani Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), Boris Bojović obratio se Opštecrnogorskom Zboru koji je održan danas na Cetinju.

Njegovo obraćanje prenosimo u cjelosti:

Uvaženi zbore Crnogorski, dragi prijatelji i gosti,

Okupljeni s Božijim blagoslovom ođe na stavnom i slavnom Cetinju đe je sve naše počelo i nikad se neće završiti dok je Svijeta i vijeka uputismo molitvu Svevišnjem i svim svetiteljima kojima danas pribrojasmo Svetog Mitropolita Antonija Crnogorskog koji na ovom svetom mjestu zajedno sa Crnogorskim narodom na Opštecrnogorskom zboru obnovi našu svetu CPC. Sveti Antonije Crnogorski moli Boga za nas!

Trnovit put našeg svetog Mitropolita Antonija počeo je njegovim ustoličenjem 1993. godine i od tad mnogi žele ne samo da unište CPC nego da obesmisle njeno postojanje,

Ogromna je moja zahvalnost i obaveza prema ovoj mitri i krstu svetog Antonija koje danas nosim, i koje ćemo sa svim ostali predmetima položiti u muzej Svetog Antonija kad za to dođe vrijeme koji kanimo napraviti u Vladičanskom domu kad se u njega vrati prva kapela svetog Petra Cetinjskog.

Želim da svi zajedno uputimo zahvalnost dosadašnjem poglavaru umirovljenom Mitropolitu Mihailu za sve dobro koje je učinio dok je bio na čelu CPC.

Pred nama stoje jasne obaveze i aktivnosti:

(1) Sa dosadašnjim Crkvenim opštinama, odborima i organima episkopija, u saradnju sa svještenstvom treba formirati Mitropolitski savjet i Mitropolitski upravni odbor.

(2) Sa vladikama i svještenstvom treba obnoviti rad Svetog Sinoda i donijeti sve odluke koje bi CPC što prije izvele iz ove ustavne krize.

(3) Treba formirati pravni tim od uglednih pravnika. Oni će pokrenuti postupke protiv institucija i pojedinaca zbog otimanja Crnogorskih crkava i manastira. Zajedno s organizacijama koje već to rade pokrenuti postupak vraćanja vlasništva državi Crnoj Gori sakralnih objekata i groblja. Ovaj tim će na svako kršenje vjerskih i ljudskih prava pravoslavnih Crnogoraca adekvatno reagovati, kao i pregovarati s državom Crnom Gorom. Pokrenuće registraciju parohija CPC u svim državama đe postoji crnogorska dijaspora i tamo đe nijesu registrovane.

(4) Treba formirati tim od uglednih Crnogoraca u domovini i dijaspori – iz reda poznatih stručnjaka iz oblasti diplomatije i međunarodnih odnosa – koji treba da pomaže nadleštvu za vanjske crkvene poslove CPC. On će držati korisne kontakte i saradnju s predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija i pripremati sve aktivnosti oko sastanaka predstavnika CPC i diplomatskog kora, međunarodnih organizacija i predstavnika dijaspore.

(5) Treba formirati poseban tim za saradnju s predstavnicima crkava i vjerskih zajednica, kao i komisiju za pregovore s predstavnicima Vaseljenske patrijašije. Obavezno treba pokrenuti proceduru za prijem CPC u međunarodne organizacije Crkava, kao što su Evropski savez crkava i Svjetski savez crkava.

(6) Treba formirati nadleštvo za finansije. Ono će pripremati godišnje planove budžeta za Mitropoliju i sve Episkopije. Ubuduće, sve Episkopije, Manastiri i Crkvene opštine trebaju da organizuju samostalno svoje finansijsko djelovanje po Ustavu CPC.

(7) Organizovati da se daje mjesečna donacija svih koji žele da pomognu CPC, kako u Crnoj Gori tako i u dijaspori . Transparentno na sajtu treba objavljivati izvještaje o donaijam, prihodima i rashodima u cijeloj CPC.

(8) Treba odrediti i obezbijediti svještenstvu visinu plate u iznosu jedne prosječne zarade u Crnoj Gori te prijaviti svještenike po Zakonu o radu. Pored priloga i donacija za sve ovo je potrebno uvećati imovinu crkve koja bi davala prihode. Registracijom parohije u raznim državama stekli bi se uslovi za pomoć tih država CPC, i pokrenuti djelatnosti koje bi uvećavale prihode CPC.

(9) Potrebno je u svim Gradovima i opštinam u Crnoj Gori đe ih nema formirati Crkvene opštine i odbore i organizovati da se postavi svještenik. Obavezno uložiti sve napore da se u svakom mjestu đe za to postoji potreba izgradi crkva ili parohijski dom poštujući tradicionalni stil izgadnje.

(10) S najvećom pažnjom napraviti uslove za školovanje svješteničkih kadrova u inostranstvu. Vremenom formirati duhovnu akademiju, uz obavezno stipendiranje bogoslova i teologa. Formirati neđeljne škole pri parohijama za katihizis đece i omladine.

(11) Postoji velika potreba da se unaprijedi monaški život u CPC, a time i izgradi par manastira đe bi se spremali monaški kadrovi da preuzmu manastire koji su sada pod okupacijom crkve Srbije. Gormirti Monašku školu.

(12) Formirati tim za prezentaciju i prestavljanje CPC na internetu i društvenim mrežama, kao i službu za odnose s javnošću.

(13) Pristupiti prijevodu i štampanju Svetog Pisma na crnogorski jezik, bogoslužbenih knjiga i knjiga za katihizis, kao i svih ostalih knjiga duhovno – crkvenog kadaktera. Modernizovati izdavačku djelatnost i osavremeniti list Lučindan.

(14) Organizovati karitativni i milosrdno – humanitarni rad u svim mogućim formama, povezujući se sa međunarodnim organizacijama.

(15) Pristupiti formiranju crkvenog hora i obezbijediti uslove za njegovo funkcionisanje i razvitak.

Za realizaciju svega ovoga potrebno je sa svih strana Crne Gore i dijaspore pozvati sve iskrene i stručne ljude i napraviti jednu vrstu društvenog pokreta koji će pomoći Crnogorskoj Pravoslavnoj Crkvi da bude najvažnija duhovna institucija Crnogorskog pravoslavnog naroda kao što je kroz istoriju i bila.

Nek Božiji blagoslov i svih Crnogorskih svetitelja i svih svetih bude sa svima nama!!!

Календар и молитвеник

Преузмите нашу апликацију
 en badge web generic

Пратите нас на

youtube 2433301 128041282b58cf85ddaf5d28df96ed91de98